Slovenská komora architektov

Prečo sa rozhodnúť pre súťaž

KVALITA NA PRVOM MIESTE

Architektonické súťaže návrhov (ASN) patria k najúčinnejším spôsobom na dosiahnutie výnimočnej kvality pri návrhoch stavieb a komunít. Ich výsledkom sú optimálne koncepcie a plány v projektoch stavebného programu, plánovania alebo krajinárskych návrhov. Súťaže sú založené výhradne na kvalite navrhovaných riešení a zameriavajú sa na konkrétne potreby podrobne vymedzeného projektu. Preto vedú ku kvalitným riešeniam, ktoré majú obrovské výhody pre koncových používateľov a prispievajú k celkovej kvalite života a výnimočnosti návrhov v zastavanom území. Medzinárodná únia architektov (UIA) a Architektonická rada Európy (ACE) vyzývajú tvorcov politík a vládne orgány, aby architektonické súťaže návrhov zaradili medzi odporúčané postupy v zákonoch o verejnom obstarávaní a aby tak podporili trvácne, vysoko kvalitné a zodpovedné riešenia pre tvorbu budov a rozvoj komunity.

• • •

Architektonické súťaže návrhov kladú dôraz na postupy, ktoré sú založené na kvalite a zamerané na konkrétny projekt. V architektúre, mestskom plánovaní a krajinotvorbe ponúkajú súťaže vynikajúci spôsob formálneho a profesionálneho hodnotenia niekoľkých návrhov súčasne s cieľom nájsť čo najlepší projekt pre vopred určené potreby investora. Odborná a nezávislá porota hodnotí návrhy predložené účastníkmi v súlade s hodnotiacimi kritériami stanovenými v súťažnom zadaní. Súťaže sú založené na kvalite, keďže porota rozhoduje výhradne na základe kvality navrhovaného riešenia. Sú zamerané na projekty, lebo ich cieľom je poskytnúť optimálne riešenia prispôsobené potrebám investora a miestu/lokalite realizácie.

Mnohé kultúrne významné stavby po celom svete, ako napr. Opera v Sydney, Centre Pompidou a Bibliothèque Nationale de France v Paríži, či Egyptská národná knižnica v Alexandrii, sú výsledkom architektonických súťaží návrhov. Medzinárodná únia architektov a Architektonická rada Európy vyzývajú vládne orgány, orgány samosprávy a súkromných klientov, aby sa prostredníctvom súťaží návrhov snažili dosiahnuť kvalitu budovaného prostredia.

Súťaže ponúkajú klientom, účastníkom a spoločnosti niekoľko výhod:

KVALITA 
Ich výsledkom je architektúra a mestský rozvoj vysokej kvality.

INOVÁCIA
Sú zdrojom inovačných, hospodárnych a udržateľných riešení.

TRANSPARENTNOSŤ
Vďaka anonymným príspevkom sú transparentné, bránia diskriminácii, posilňujú vierohodnosť a dôveru verejnosti a zároveň podporujú férovosť a predchádzajú korupcii.

FLEXIBILITA
Sú vhodné pre malé a veľké subjekty, ako i pre skúsených a menej skúsených klientov.

GARANTOVANÁ KVALITA
Návrhy hodnotí vysoko kvalifikovaná, nezávislá a profesionálna porota spolu so zástupcami klienta na základe dobre vymedzených kritérií.

NÁKLADOVÁ EFEKTÍVNOSŤ A VIDITEĽNOSŤ
Náklady na súťaže sa pohybujú na úrovni jedného percenta celkového rozpočtu stavby a zároveň účastníci dostanú primeranú odmenu.

VEREJNÁ PARTICIPÁCIA
Ponúkajú príležitosť zapojiť občanov do procesu tvorby zastavaného územia a podporujú verejnú diskusiu o potrebách a prístupoch k návrhu.

ROVNOSŤ PRÍLEŽITOSTÍ
Všetci účastníci majú rovnakú šancu. Súťaže poskytujú mladým a relatívne neznámym architektom príležitosť zrealizovať významné diela. Mladým odborníkom poskytujú veľmi dobrú príležitosť vstúpiť na trh.

KREATIVITA
Otvárajú možnosti na odskúšanie nových nápadov a podnecujú rôzne prístupy k formálnemu výrazu.

 

Konferencia o medzinárodných súťažiach návrhov, ktorú zorganizovala Medzinárodná únia architektov (UIA) a Architektonická rada Európy (ACE) 25. októbra 2019.

 

OBOHACOVANIE KULTÚRY A RAST ŽIVOTNEJ ÚROVNE

Architektonická rada Európy a Medzinárodná únia architektov pripravili prostredníctvom svojich členov, ktorým je aj Slovenská komora architektov, podrobné usmernenia pre organizáciu cenovo dostupných súťaží. Existuje množstvo rôznych foriem a postupov súťaží. Skúsenosti máme so všetkými z nich. Bez ohľadu na vybranú formu a postup je kombinácia dobrého zadania, overených postupov a dobrej poroty zárukou dobrého výsledku, ktorý v realizácii obohacuje našu kultúru a priaznivo vplýva na rast životnej úrovne.