Slovenská komora architektov

Odbor súťaží návrhov

Slavka Džambová
tajomníčka Výboru pre súťaže a verejné obstarávanie
- prvý kontakt so záujemcami o vypísanie súťaže návrhov
- evidencia súťaží
- komunikácia s vyhlasovateľmi 
- overenie súťažných podmienok
dzambova@komarch.sk
+421 911 527 672 / +421 2544 312 54

Mgr. Mirek Karas
spolupracujúci advokát
- kontrola súladu súťažných podmienok s právnymi predpismi
komarch@komarch.sk