Slovenská komora architektov

Komunikačný a mediálny odbor

Mgr. Soňa Wagnerová
organizácia vzdelávacích podujatí 
social media content manager
- implementácia Profesijného vzdelávania architektov (PVA)
- propagácia výstupov komory (newslettere / newsfilter Informácie SKA)
- správa obsahu webovej stránky
- Register architektonických diel (RAD)
wagnerova@komarch.sk
+ 421 910 443 413 / +421 2 544 310 80

Bc. Michala Lopatková
- správa sociálnych sietí komory / CE ZA AR
lopatkova@komarch.sk
+421 911 967 067