Slovenská komora architektov

Odbor CE ZA AR

Ing. Oľga Miháliková
manažérka ocenenia
- partnerstvá CE ZA AR
- implementácia a rozvoj stratégie CE ZA AR
mihalikova@komarch.sk
+421 2 544 310 80

Mgr. Soňa Wagnerová
kontaktný bod pre prihlasovateľov
social media content manager
wagnerova@komarch.sk
+ 421 910 443 413 / +421 2 544 310 80

Ing. arch. Broňa Tarnócy
PR manažment a kontakt pre médiá
tarnocy@komarch.sk
+421 905 410 548

Mgr. Michaela Fillová
projektový manažment a produkcia
fillova@komarch.sk
+421 905 110 142

Martina Petrek-Búzová
produkcia
buzova@komarch.sk
+421 911 047 057

Bc. Michala Lopatková
produkcia
lopatkova@komarch.sk