Slovenská komora architektov

Odbor CE ZA AR

Ing. Oľga Miháliková
manažérka ocenenia
- partnerstvá CE ZA AR
- implementácia a rozvoj stratégie CEZAAR
+421 2 544 310 80

mihalikova_avatar.jpg

Mgr. Soňa Wagnerová
kontaktný bod pre prihlasovateľov
social media content manager
+ 421 910 443 413 / +421 2 544 310 80

wagnerova_avatar.jpg

Ing. arch. Broňa Tarnócy
PR manažment a kontakt pre médiá
+421 905 410 548

tarnocy_avatar.jpg

Mgr. Michaela Fillová
projektový manažment a produkcia
+421 905 110 142

fillova_avatar.jpg

Bc. Michala Lopatková
produkcia

lopatkova_avatar.jpg