Slovenská komora architektov

Súťaže

Komora overuje podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry, urbanizmu a krajiny. Súťaže sú najlepšou formou obstarávania kvalitných riešení pre rozvoj a udržateľnosť budovaného prostredia.