Bytový súbor Parková v Bratislave – výsledky súťaže

Víťazný návrh od architektonického tímu Superatelier vybrala odborná porota z 56 súťažných návrhov. „Návrh citlivo, ale zároveň presvedčivo reaguje na existujúce prostredie. Vďaka jeho menšej  mierke nekonkuruje objektu kaštieľa, nenarúša parkový charakter jeho okolia, a pritom stále umožňuje vznik dostatočného množstva kvalitných bytov,“ povedal riaditeľ sekcie súťaží MIB Peter Lényi.

Pokračovať v čítaní

Námestie SNP v Martine – výsledky súťaže

Mesto Martin, v zastúpení Útvarom hlavného architekta, vyhlásilo v októbri jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na južné ukončenie centrálnej zóny mesta a komplexné riešenie Námestia SNP. Do súťaže sa zapojilo 11 autorských kolektívov. 1. cenu získal návrh Ing. arch. Petra Nezvala a spoluautorov: Ing. arch. Maroš Likavčan, Ing. arch. Lenka Likavčanová, Anna Valachová, Lucia Likavčanová, Ing. Roman Tiso, Ing. Matej Jasenka, PhD.

Pokračovať v čítaní

Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu

Ministerstvo hospodárstva SR pre Vás pripravilo na jednom mieste sumár všetkých potrebných informácií k poskytnutiu dotácie na náklady pre právnické osoby – podnikateľov v segmente kultúry a/alebo kreatívneho priemyslu, ktoré je reakciou vlády SR na zmiernenie negatívnych ekonomických následkov v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením následkov šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.

Štruktúra informácií má za cieľ Vám pomôcť zorientovať sa v procese a podmienkach poskytnutia dotácie.

Viac info

Revitalizácia verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná v Trnave – výsledky súťaže

Mesto Trnava vyhlásilo v októbri súťaž na revitalizáciu verejných priestranstiev v rámci obytného súboru Tehelná.   Cieľom bolo nájsť najvhodnejší návrh obnovy charakteristických sídliskových vnútroblokov a blízkeho okolia. Do prvého kola dvojkolovej súťaže sa zapojilo 12 kolektívov. Z nich následne vybrala porota v štvoricu najlepších, honorovaných sumou 1700 € bez DPH. Hodnotiaca komisia rozhodla v druhom kole o výsledkoch nasledovne:

Pokračovať v čítaní

CEZAAR