Formulár – dopady COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti iniciatívu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (MK SR) na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle, vrátane odvetvia architektúry, urbanizmu a krajinnej architektúry.

Ministerstvo na svojej webovej stránke zverejnilo formulár nevyhnutný na zmapovanie ekonomických dopadov pandémie COVID-19 na pracovníkov v kultúrnom a kreatívnom priemysle. Pokračovať v čítaní

SKA naďalej trvá na obstarávaní projektu novej Univerzitnej nemocnice na Rázsochách súťažou návrhov

I. podpredseda SKA – Kornel Kobák, predseda výboru pre súťaže a verejné obstarávanie pri predstavenstve SKA – Rudolf Žákovský a delegáti úradu SKA sa stretli vo štvrtok 8. októbra so zástupcami Ministerstva zdravotníctva SR za účelom prerokovania možnosti participácie architektov na dlho plánovanej výstavbe novej Univerzitnej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Pokračovať v čítaní

Slovenská komora architektov prehlbuje spoluprácu s Úniou miest Slovenska

Slovenské samosprávy aktuálne zápasia s pandémiou COVID-19, v dôsledku čoho ich čakajú nemalé straty na stane príjmov. Na druhej strane, aktuálna situácia posilňuje význam samospráv pre život obyvateľov Slovenska a deleguje množstvo úloh, ktoré je možné riešiť len na úrovni sídel. V závere septembra sa uskutočnilo dlho odkladané stretnutie zástupcov úradu SKA s vedením úradu Únie miest Slovenska. Pokračovať v čítaní

CEZAAR