Slovenská komora architektov

Asociácia architektonických škôl Európy (EAAE)

Úlohy


EAAE predstavuje rámec pre svojich členov, ktorí môžu nájsť informácie o iných školách a riešiť celý rad dôležitých otázok na konferenciách, seminároch a v letných školách mladých učiteľov. Asociácia uverejňuje a distribuuje tieto rokovania, udeľuje ocenenia a ceny a poskytuje databanku informácií svojim členom.


Ciele


EAAE bola založená v roku 1975 a stala sa inštitúciou, ktorá spĺňa čoraz dôležitú úlohu v poskytovaní európskej perspektívy pre prácu vyučujúcich architektúru, ako aj príslušných štátnych agentúr. Je medzinárodnou neziskovou asociáciou prispievajúcou k výmene myšlienok a ľudí v oblasti architektonického vzdelania a výskumu. EAAE sa zameriava na zlepšenie vedomostnej základne a kvalitu architektonického a urbanistického vzdelávania. Je to bilingválna anglicko-francúzska asociácia.


 

Štruktúra


Od roku 2013 je na čele EAAE predseda Karl Otto Ellefsen. EAAE má Radu, ktorá sa skladá z 10 členov a 15 Vedúcich projektov. Do EAAE patrí viac ako 140 aktívnych členských európskych škôl od Kanárskych ostrovov až po Ural, zastupujúcich takmer 5 tisíc členov fakúlt a viac ako 120 tisíc študentov architektúry od pred-graduálnej až po doktorandskú úroveň. Združenie buduje pridružené členstvo po celom svete. Okrem členských krajín sú členmi EAAE tiež školy, pridružení členovia aj jednotlivci.Členské krajiny:


Albánsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Česká Republika, Čierna Hora, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Kosovo, Litva, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Macedónsko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Ukrajina, Veľká Británia


Čestní členovia:

Hans Haenlein (London), Herbert Kramel (Zurich - Architekturabteilung ETH Zürich), N.O. Lund (Aarhus - Arkitektskolen in Aarhus), Constantin Spiridonidis (Thessaloniki - School of Architecture - Aristotle University of Thessaloniki), Herman Neuckermans (Leuven, Departement A.S.R.O. - K.U. Leuven), Hentie Louw (Newcastle Upon Tyne, School of Architecture, Planning & Landscape - University of Newcastle), Jean-François Mabardi (Leuven), Stefano F. Musso (Genova, Facoltà di Architettur - Università degli Studi di Genova), Ebbe Harder (Copenhagen - School of Architecture, Design and Conservation - The Royal Danish Academy of Fine Arts), Pierre von Meiss (Lausanne), Francis Nordemann (Paris - Ecole Nationale Superiéure d'Architecture de Paris-Belleville), James F. Horan (Dublin - Dublin School of Architecture at DIT), Per Olaf Fjeld (Oslo - Oslo School of Architecture)


 

Reprezentant:
Doc. Ing. arch. Ľubica Vítková, PhD. (členka Predstavenstva SKA, dekanka Fakulty architektúry STU)

Webová stránka:
www.eaae.be

Adresa:
EAAE-AEEA
K.U.Leuven
Departement of Architecture
Kasteel van Arenberg 1
B-3001 Leuven
Belgium

Tel +32 (0)16321694
Fax +32 (0)16321962