Slovenská komora architektov

Zahraničné architektonické inštitúcie

Slovenská komora architektov pôsobí aj prostredníctvom svojich zástupcov vo viacerých zahraničných architektonických platformách a organizáciách. Základné informácie o zložení, fungovaní, hlavných cieľoch a úlohách v štruktúrach európskych a medzinárodných architektonických inštitúcií a združení nájdete nižšie spolu s inými významnými architektonickými organizáciami, v ktorých majú slovenskí architekti zastúpenie. Rovnako aj odkazy na ich web stránky spolu s kontaktnými údajmi.