Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
30 rokov SKA / aktivity a podujatia

30 rokov SKA / aktivity a podujatia

Slovenská komora architektov (SKA) si v roku 2022 pripomína 30. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti zorganizovala sériu aktivít, ktorých ústredným motívom sa stáva heslo #regeneracia. 

Nielen ľudia regenerujú svoje sily a kondíciu, platí to aj o stavbách a mestách. Kým vlastné sily regenerujeme individuálne, regenerácia miest, vidieka a samotnej architektúry si vyžaduje spoločné úsilie. Dnes platí, že táto úloha už nemôže ostať iba na pleciach komunít a práce architektov, ale je potrebná rovnako aj cieľavedomá angažovanosť samospráv, verejnej a štátnej správy. Obnova komplexnou regeneráciou je cestou zodpovedného prístupu environmentálne a spoločensky zodpovednej výstavby ako aj cestou zvyšovania kvality života a zdravia obyvateľstva.  

 

O BUDÚCNOSTI MIEST S JANOM GEHLOM
Prednáška a panelová diskusia na súčasné témy v mestskom plánovaní

Hlavným hosťom podujatia, ktorý prijal pozvanie SKA bol renomovaný dánsky architekt a urbanista Jan Gehl, ktorý priblížil dlhoročné a praxou odskúšane prístupy v navrhovaní urbánnych priestorov. Hosťami panelovej diskusie: primátor hlavného mesta SR - Bratislavy Matúš Vallo a britsko-slovenský architekt a urbanista Igor Marko.
#zelenaprearchitekturu

Účastníci: J. Gehl, M. Vallo, I. Marko
Stará tržnica, Bratislava / 5. apríl 

 

14. ROČNÍK A0
Konferencia s podtitulom Naspäť k hodnotám

Postupne dospievame k poznaniu, že nemôže existovať udržateľná a iná architektúra. Sú len rôzne spôsoby, ako k tejto téme pristupovať. Programovo, či mimovoľne ako k prirodzenej súčasti tvorby? Pohľadom do budúcna, či do minulosti? Kde sa rôzne aspekty prelínajú a ako ich vo svojej práci reflektuje súčasná generácia aktívnych architektov 40+/-?

Diskusia: Súčasná slovenská a česká architektúra v znamení re-generácie
Účastníci: A. Ambrovičová Mikulajová, M.Skoček, Š. Valouch
Moderátor: N. Vranová, M. Kusý
Nová Cvernovka, Bratislava / 13. apríl 
+ príspevok predsedu SKA Ilju Skočeka

 

GREEN BUILDING SUMMIT 2022
Medzinárodná konferencia o udržateľnej výstavbe a obnove budov s podtitulom „Obnova - odolnosť - udržateľnosť“

Inšpirácie a praktické skúsenosti od renomovaných rečníkov zo svetových architektonických štúdií ako Bjarke Ingels Group, Zaha Hadid Architects, Bogle Architects alebo MVSA Architects je zameraná na udržateľnosť ako cestu k obnove a odolnosti. SKA na konferenciu priniesla Ruth Schagemann, prezidentku Rady architektov Európy (ACE).

#yearofclimatecare
Pontoon, Bratislava / 3. máj 
+ príspevok R. Schagemann ⟶
+ videozáznam ⟶
+ teaser

 

13. ROČNÍK DAAD 2022
Festival Dni architektúry a dizajnu

Ešte donedávna boli súťaže návrhov pre verejný sektor veľkou vzácnosťou, za posledné roky sa však vývoj vydal dobrým smerom, ktorý priniesol nielen sľubný nárast súťažných zadaní, ale aj s tým súvisiace zmeny vo vnímaní významu ideového súťaženia v záujme získania kvality.

Diskusia: Súťažiť, zvíťaziť! III.
Účastníci: G. Pendl, M. Lev, P. Lényi
Moderátor: Martin Zaiček
Primaciálny palác, Bratislava /1. jún 

 

30-TKA NA SLIAČI
Spoločenské podujatie oslavy 30 rokov založenia SKA s jej členmi a členkami

Národná kultúrna pamiatka funkcionalistického Palace a Kúpeľnej dvorany bola miestom stretnutia architektov a architektiek, ktorí spoločnými silami za posledných 30 rokov stáli pri zrode ako aj rozvoji nášho stavu. Komentovaná prehliadka kúpeľov, videodokumenty nominovaných diel CE ZA AR, ale predovšetkým priestor a možnosti stretnúť priateľov a kolegov, obhliadať sa, ako aj kreovať nové horizonty.

Kúpele Sliač / 2. jún 

 

SLÁVNOSTNÝ GALAVEČER CE ZA AR 2022
Vyhlásenie laureátov Ceny za architektúru

Vyvrcholenie osláv 30. výročia SKA. V duchu motta #zelenaprearchitekturu a #regeneracia organizujeme etablované ocenenie Ceny za architektúru a vyhlásenie laureátov 21. ročníka.

Stará Tržnica, Bratislava / 6. október 

 

 

Súčasne sa SKA v roku 2022 zapojila do iniciatív a projektov:

Year of Climate Care 
Prezidentská zelená pečať

 

#komorama30 #30rokovSKA #regeneracia #zelennaprearchitekturu

foto: Kúpele Sliač, Peter Jurkovič

SKA_siete_30rokov.png

Mohlo by vás zaujímať