Valné zhromaždenie 2021

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov (SKA) pozýva svojich členov a členky na Valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov, ktoré sa uskutoční v Bratislave 19. júna 2021 v aule Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave.*

Sprievodné podujatia:

(1) Diskusia “Otázky súčasnej slovenskej architektúry: Búrať alebo nebúrať?”
18. jún, 17:00, Slovenská komora architektov (Námestie SNP 18, Bratislava)

(2) Predstavenie publikácie “Manuál súťaží návrhov”
19. jún, 16:00, Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave (Námestie slobody 19, Bratislava)

___________________________________________________________________________

Predstavenstvo SKA týmto predkladá zoznam kandidátov na členov Predstavenstva SKA a Disciplinárnej komisie SKA spolu s volebným programom kandidátov.

Predstavenstvo SKA súčasne zverejňuje návrh úpravy vnútorných predpisov Komory, Návrh zmeny Disciplinárneho poriadku SKA a Návrh zmeny Volebného poriadku SKA, na pripomienkové konanie, ktoré bude následne prerokované na Valnom zhromaždení SKA 19. júna 2021 v Bratislave.

Svoje pripomienky k prerokovaným materiálom môžete zasielať mailom (komarch@komarch.sk) najneskôr do 4. júna 2021.

 

  Pozvánka (23,0 KiB, 177 hits)

  Zoznam kandidátov do Predstavenstva SKA 2021 2023 (625,0 KiB, 251 hits)

  Zoznam kandidátov do Disciplinárnej komisie SKA 2021- 2023 (607,1 KiB, 205 hits)

 

MATERIÁL NA PREROKOVANIE VZ

  Návrh zmeny Disciplinárneho poriadku SKA (126,5 KiB, 66 hits)

  Návrh zmeny Volebného poriadku Slovenskej komory architektov (130,3 KiB, 1 080 hits)


  Správa auditora 2019 (267,3 KiB, 107 hits)

  Správa auditora 2020 (97,4 KiB, 36 hits)

  Správa o výsledku hospodárenia za roka 2019 - 2020 (580,6 KiB, 36 hits)

  Návrh rozpočtu na r. 2021-2022 (150,8 KiB, 3 hits)

 

 

MATERIÁL UPRAVUJÚCI ROKOVANIE VZ

  Rokovací poriadok Slovenskej komory architektov (145,4 KiB, 559 hits)

 

*Valné zhromaždenie sa bude riadiť podľa aktuálnych epidemiologických opatrení.

CEZAAR