Slovenská komora architektov

Hosťujúci architekt/ka

Hosťovanie architekta/tky na Slovensku 

Hosťovanie je dočasný výkon architekta/tky usadeného v domovskom členskom štáte v Slovenskej republike, na základe zapísania do registra hosťujúcich architektov. 

Podmienky hosťovania architektov/tiek na Slovensku ⟶

 

Hosťovanie slovenských architektov/tiek v zahraničí

Podmienky hosťovania v iných krajinách nájdete na webovej stránke príšlušného registračného úradu danej krajiny.

Podmienky hosťovania v ČR ⟶