Slovenská komora architektov

Termíny skúšok

Autorizačné skúšky 2024* :

12. marec
11. jún
12. november

*Termínov v danom mesiaci môže byť viac, v závislosti od počtu prihlásených záujemcov*kýň.
Termíny sú spravidla známe v decembri každého roka, na základe schválenia predstavenstvom.