Slovenská komora architektov

Termíny skúšok a sľubov

Autorizačné skúšky 2023* :

14. marec
7. jún
8. november

* Termínov v danom mesiaci môže byť viac, v závislosti od počtu prihlásených záujemcov*kýň.
Termíny sa spravidla známe v decembri každého roka, na základe schválenia predstavenstvom.


Sľuby 2023:

31. marec
30. jún
1. december