Slovenská komora architektov

Výkon a podpora povolania

Komora dbá o udržiavanie stavovskej cti medzi svojimi členmi a dbá prostredníctvom sústavného vzdelávania o rast odbornosti autorizovaných architektov.