Výbory

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov 7. júna 2017 zriadilo na obdobie od júna 2017 do mája 2019 tieto výbory a pracovné skupiny:

 

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie:    

Predseda: Ing. arch. Rudolf Žákovský (BA)

Členovia: Mgr. art. Vít Halada (BA)
Ing. arch. Vladimír Hrdý (BA)
Ing. arch. Martin Jančok (BA)
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)
Ing. arch. Martin Pavelek (ZA)
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner (KE)
Ing. arch. Tomáš Sobota (BB)
Ing. arch. Viera Šottníková (MT) (dobrovoľný člen SKA)
Ing. arch. Jozef Šoltés (BA)
Ing. Eva Wernerová (PN)