Výbory

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov 7. júna 2017 a 13. septembra 2017 zriadilo na obdobie od júna 2017 do mája 2019 tieto výbory a pracovné skupiny:

 

Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie:

Predseda:        Ing. arch. Rudolf Žákovský (BA)

Členovia:         Mgr. art. Vít Halada, ArtD. (BA)

                         Ing. arch. Vladimír Hrdý (BA)

                         Ing. arch. Martin Jančok (BA)

                         prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)

                         Ing. arch. Martin Pavelek (ZA)

                         Ing. Ing. arch. Anton Reitzner (KE)

                         Ing. arch. Tomáš Sobota (BB)

                         Ing. arch. Viera Šottníková (MT) (dobrovoľná členka SKA)

                         Ing. arch. Jozef Šoltés (BA)

                         Ing. Eva Wernerová (PN)

 

Výbor pre krajinných architektov:

Predseda:         Ing. Eugen Guldan, PhD. (BA)

Podpredseda:  Ing. Zoltán Balko (NR)

                          Ing. Miriam Heinrichová (BA)

                          Ing. Štefan Lančarič, PhD. (NR)

                           Ing. arch. Ján Sekan (KE)

                           Ing. Eva Teplická (GA)

 

Výbor pre profesijné vzdelávanie:

Predseda:      Mgr. arch. Nora Vranová (BA)

Členovia:       Ing. arch. Zoltán Holocsy (BA)

                       Mgr. arch. Martin Hraško (BA)

                       doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (BA)

                       Mgr. art. Helena Vojtková (BA)

 

Výbor pre mediálne aktivity:

Predsedníčka:  Ing. arch. Martin Jančok (BA)

Členovia:          Ing. arch. Peter Lényi (BA)

                          Ing. arch. Iľja Skoček (BA)

                          Ing. arch. Pavol Paňák (BA)

 

Pracovná skupina pre prípravu legislatívy: 

Vedúci:         Ing. arch. Juraj Šujan  (BA)

Členovia:      Ing. arch. Matej Grébert (BA)

                      Ing. arch. Kornel Kobák (BA)

                      prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)

                      Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)

                      Mgr. arch. Nora Vranová (BA)

                    

Pracovná skupina pre energeticky udržateľnú architektúru:

Vedúci:         Ing. arch. Pavol Paňák (BA)

Členovia:      Ing. arch. Pavol Pokorný (BA)

                      prof. Ing. arch. Robert Špaček, CSc. (BA)

 

Pracovná skupina pre štandardy služieb architektov:

Vedúci:          Ing. arch. Kornel Kobák (BA)

Členovia:       Ing. arch. Ivan Masár (BA)

                       Ing. arch. Štefan Moravčík (BB)

                       Ing. arch. Imrich Pleidel (SA)

                       Ing. arch. Matúš Repka (BA)

 

Pracovná skupina pre urbanizmus a územné plánovanie:

Predseda:      doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. (BA)

Členovia:       Ing. arch. Eva Balašová (BA)

                       Ing. arch. Martin Baloga, PhD. (PP)

                       Ing. arch. Dušan Burák, CSc. (KE)

                       prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD. (BA)

                       Ing. arch. Jela Plencnerová (BA)    

 

Agenda pre zahraničné vzťahy:

Zodpovedný: Ing. arch. Kornel Kobák (BA)